Kancelaria Prawna Result

Oferta

Nasze specjalizacje:

Startupy

Dane osobowe

Własność intelektualna

Prawo o robotach

Nowe technologie

Branża IT/ Data center/Hosting

Oferujemy usługi prawne z zakresu:

 • prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • prawa własności przemysłowej ,
 • prawa telekomunikacyjnego,
 • prawa konkurencji,
 • prawa konsumenta,
 • prawa w internecie; blog, vlog, instagram, twitter, facebook?
 • ochrony baz danych, danych osobowych,

Obsługa prawna firm i projektów.

 • kontrakty wdrożeniowe
 • umowy utrzymaniowe i outsourcingowe
 • doradztwo prawne w projektach związanych z e-commerce, marketingiem internetowym, e-PR, ochroną domen internetowych oraz ochroną danych osobowych
 • zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji w Internecie,
 • opracowywanie i opiniowanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych, umów depozytu kodów źródłowych,
 • opracowanie i wrażanie polityk prywatności oraz polityk plików cookies,
 • problematyka ochrony danych osobowych w Internecie, obrót bazami danych,  w tym umów o powierzenie przechowywania danych osobowych, zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO, reprezentacja w postępowaniach przed GIODO,
 • ocena zgodności z prawem kampanii mailingowych- informacja handlowa (spam),
 • audyty prawne przedsiębiorców w zakresie własności intelektualnej (utwory pracownicze, weryfikacja umów licencyjnych i przenoszących autorskie prawa majątkowe),
 • opracowywanie umów o udostępnianiu serwerów (web-hosting i web-housing), o wykonanie i aktualizację stron www, o świadczenie usług w zakresie poczty elektronicznej, o prowadzenie reklamy w Internecie, zarządzanie profilami instagram, twitter, facebook,
 • przygotowywanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych, portali społecznościowych, konkursów i promocji,
 • analiza odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi w Internecie, zabezpieczenia prawne, reprezentacja w kontrolach GIODO, UOKIK,
 • reprezentowanie na drodze administracyjnej, sądowej oraz sądowo-administracyjnej naszych Klientów w zakresie roszczeń dotyczących prawa nowych technologii, praw autorskich, praw do domen internetowych, praw do nazw lub znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji związanych z własnością intelektualną etc.