Kancelaria Prawna Result

Zespół Kancelarii RESULT

PAWEŁ MAZUR

RADCA PRAWNY

Radca Prawny. Wspólnik Kancelarii Prawnej Result. Reprezentuje podmioty z grona największych firm farmaceutycznych działających na polskim rynku. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Dochodzi roszczeń, w szczególności przeciwko zamawiającym – podmiotom publicznym. Prowadzi procesy z udziałem m.in. podmiotów leczniczych, instytutów badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych. Uczestnik restrukturyzacji SPZOZ, procesów upadłościowych jako pełnomocnik firm farmaceutycznych, praktyk dochodzenia roszczeń od likwidowanych SPZOZ. Prowadzi sprawy z zakresu prawa ochrony zdrowia, farmaceutycznego, weterynaryjnego i roszczeń odszkodowawczych. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu „Zarządzanie firmą w gospodarce wolnorynkowej”. Uczestnik programu „Mediator” przy KIRP.

MONIKA MAJ

RADCA PRAWNY

Radca Prawny. Wspólnik Kancelarii Prawnej Result. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem obsługi prawnej przedsiębiorstw. Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa wekslowego, prawa spółek handlowych, jak również prawa upadłościowego i naprawczego. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących rozliczeń finansowych pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w Polsce jak i poza jej granicami. Zastępuje w procesach przed sądami powszechnymi znaczące podmioty gospodarcze, głównie z grona dostawców na rynki medyczne. Współautorka i wykładowca wyspecjalizowanych projektów szkoleniowych.

TOMASZ WOŹNIAK

RADCA PRAWNY

Radca Prawny. Wspólnik Kancelarii Prawnej RESULT. Praktyk w zakresie prawa cywilnego, handlowego, farmaceutycznego, medycznego i zamówień publicznych. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorstwom z grona największych firm farmaceutycznych w Polsce. Prowadzi procesy z udziałem m. in. podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych. Uczestnik restrukturyzacji SPZOZ jako pełnomocnik firm farmaceutycznych. Wolne chwile spędza z wędką nad górskimi strumieniami.

ROBERT WACEK

DORADCA PODATKOWY

Doradca Podatkowy. Wspólnik Kancelarii Prawnej Result. Zajmuje się organizacyjną i finansową sferą działalności kancelarii oraz praktyką doradztwa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W wolnym czasie z pasją poluje na pstrągi i głowacice lub oddaje się narciarstwu.

MICHAŁ RUDY

DOKTOR NAUK PRAWNYCH, RADCA PRAWNY

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Result Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Specjalizuje się w opiniowaniu projektów aktów administracyjnych i regulacji wewnętrznych. Posiada wieloletnie doświadczenie, zarówno we współpracy z administracją publiczną, jak i przedsiębiorstwami, w tym sektora spożywczego. Pełnił funkcję dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego, a następnie dyrektora Biura Prawnego Głównego Inspektoratu Weterynarii. Kierował również kilkoma międzynarodowymi projektami z zakresu administracji weterynaryjnej i prawa weterynaryjnego. Pełnił także obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim, w którym był odpowiedzialny między innymi za emisję znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz gospodarowanie ich zapasem. W 2006 r. otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo podręcznika akademickiego dla studentów medycyny weterynaryjnej. 16 grudnia 2009 r. został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa”. Na Uniwersytecie SWPS jest kierownikiem kierunku prawo oraz kierownikiem Katedry Prawa na Wydziela Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Kieruje także studiami podyplomowymi „Prawo o żywności” oraz „Prawo weterynaryjne i sanitarne”.

ANNA PIECUCH

RADCA PRAWNY

Radca prawny. Praktyk w zakresie prawa zamówień publicznych, inwestycji budowlanych, prawa cywilnego oraz  gospodarczego. Od kilkunastu lat ekspert największych firm  z  sektora budowlanego, gazowego, energetycznego, wyrobów medycznych, a także IT. Wielokrotnie reprezentowała strony przed Zespołami Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą.

Wspiera Klienta na każdym etapie procesu inwestycyjnego, pomaga rozwiązywać najtrudniejsze problemy związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

Autorka licznych publikacji oraz szkoleń. Współpracuje z organizacjami branżowymi aktywnie włączając się w ich działalność dydaktyczną.

Wolny czas najchętniej spędza w Toskanii. Znawczyni teatralna. Czasem lubi zaszyć się w pracowni krawieckiej gdzie przy jej udziale powstają oryginalne stylizacje.

AGNIESZKA GRUSZCZYŃSKA

DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Doktor nauk prawnych, od 10 lat zajmuje się statusem zwierzęcia działając w organizacjach pozarządowych (Prawnicy na Rzecz Zwierząt, Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Coexistence) oraz organizując konferencje i seminaria na uczelniach wyższych. Prowadzi zajęcia z zakresu humanitarnej ochrony zwierząt na studiach podyplomowych Prawo weterynaryjne i sanitarne oraz Prawo o żywności.

Współredaktorka dwóch monografii:

– T. Gardocka, A. Gruszczyńska (red.) Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, 2012

– T. Gardocka, A. Gruszczyńska, R. Maślak, A. Sergiel (red.) Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE, 2014

Od sierpnia 2016 r. prowadzi szkolenia Prawna ochrona zwierząt – teoria i praktyka

TOMASZ ŻOŁNA

PEŁNOMOCNIK DS. KONTAKTÓW Z KLIENTAMI

Pełnomocnik. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem B2B. Szeroka wiedza i bogate doświadczenie pozwalają mu „bezwypadkowo” poruszać się w branży związanej ze sprzedażą usług prawnych, z którą związany jest od 2008 roku. Cechują go profesjonalizm w kontaktach z klientami oraz dbałość o szczegóły wpływające na relacje firma – klient. Miłośnik podróży i dobrej kuchni.