Kancelaria Prawna Result

Religie a prawna ochrona zwierząt

Religie są zbiorem norm postępowania opartym o pewne wartości. Zbudowane są na przeświadczeniach, że coś jest słuszne, prawdziwe, wartościowe lub że coś się spełni. Być członkiem jakiejś społeczności religijnej to przede wszystkim wierzyć i działać zgodnie z przekonaniami wiary. Systemy wierzeń próbują przy tym odnosić te przeświadczenia, czy wartości, także do zwierząt. Skoro bowiem religie wypowiadają się „o źródłach i naturze dobra i zła”, to mogą pewne swoje prawdy odnosić także do zwierząt czy też do postępowania ludzi względem zwierząt – mówi dr Michał Rudy ze Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Cały artykuł można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/blog-naukowy/17574-religie-a-moralno-prawna-pozycja-zwierzat

Zapraszamy do lektury.