Kancelaria Prawna Result

Studia „Prawo o żywności” na Uniwersytecie SWPS – Zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy publicznych z zakresu urzędowej kontroli żywności, przedstawicieli zawodów medycznych i lekarzy weterynarii, absolwentów prawa administracji, bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia człowieka, dyrektorów i kierowników zakładów sektora spożywczego…

Czytaj więcej >

Religie a prawna ochrona zwierząt

Religie są zbiorem norm postępowania opartym o pewne wartości. Zbudowane są na przeświadczeniach, że coś jest słuszne, prawdziwe, wartościowe lub że coś się spełni. Być członkiem jakiejś społeczności religijnej to przede wszystkim wierzyć i działać zgodnie z przekonaniami wiary…

Czytaj więcej >

Konferencja naukowa „Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem. Prawo – etyka – filozofia”

W programie konferencji naukowej „Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem. Prawo – etyka – filozofia”, która odbędzie się 16 maja br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przewidziane jest między innymi wystąpienie dra Michała Rudego

Czytaj więcej >