Kancelaria Prawna Result

Polskie prawo wciąż ma problem z przestępstwami wobec zwierząt

Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jakie prawa mają zwierzęta. Wciąż jednak dochodzi do brutalnych przestępstw. Jakie są problemy w tym obszarze i jak można poprawić sytuację zwierząt w Polsce pisze dr Michał Rudy, prawnik z Uniwersytetu SWPS. Zastrzega jednak, że bardziej potrzebne są działania prewencyjne i edukacyjne niż kolejne zaostrzanie kar.

Niemal codziennie media informują o przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt. Pies wyrzucony z bloku z czwartego piętra, zatłuczenie młotkiem psa, aby nie płacić za wizytę u lekarza weterynarii czy zmielenie kota w rębaku to historie, które bulwersują opinię publiczną. Nagłaśnianie takich wydarzeń sprawia, że stajemy się coraz bardziej świadomi praw jakie przysługują zwierzętom. Szersza dyskusja publiczna wymusza reformy i nowelizacje ustawy o ochronie zwierząt, także w zakresie przepisów karnych. Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami lub nieuzasadnionego uśmiercenia zwierzęcia zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast jeśli sprawca popełnił je ze szczególnym okrucieństwem to aż do lat 5.

 

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawo/przestepstwa-wobec-zwierzat-zdaniem-eksperta-polskie-prawo-ma-z,502285.html?fbclid=IwAR3wWkj7_LeazmyLmOoaIPhdoLf4jMreFGfPqXUKB_e4f6FFdvlWAbTrWZA