Kancelaria Prawna Result

XX KONFERENCJA NAUKOWA „ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT”

W imieniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedry Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt wraz z Sekcją Dobrostanu Zwierząt i Higieny Środowiska Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz własnym chcemy Państwa zaprosić na:

XX KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT”.

Patronat honorowy konferencji objął JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Andrzej Sokala

oraz lek. wet. Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii.

Konferencja odbędzie się 2 i 3 października 2023 roku w Hotelu „Filmar”, ul. Grudziądzka 39-43 w Toruniu.

Wśród prelegentów:

– Janusz Wojciechowski – Komisarz ds. Rolnictwa UE;

– Andrea Gavinelli – Dyrektor Działu: Dobrostan Zwierząt. Komisja Europejska;

– Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii;

– Jorg Hartung – University of Veterinary Medicine Hannover;

– Alice V. Stanton – Royal College of Surgeons in Ireland.

Jak również jest Michal Rudy#RomanKołacz (UMK Toruń), którzy zaprezentują temat „Prawne, etyczne i praktyczne aspekty eutanazji zwierząt gospodarskich w sytuacjach nadzwyczajnego naruszenia ich dobrostanu (Legal, ethical and practical aspects of euthanasia of farm animals in situations of extraordinary welfare violations)”.

Wszystkie informacje na temat konferencji zamieszczone są na 68 i n. stronach sierpniowego #ŻWhttps://www.vetpol.org.pl/dmdocuments/ZW-sierpien-2023.pdf

Serdecznie zapraszamy.