Kancelaria Prawna Result

Zadania gminy z zakresu ochrony zwierząt i praktyczna ich realizacja

Zajmując się od lat kwestiami z obszaru prawa weterynaryjnego, zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie w zakresie tak istotnego tematu, jakim jest prawna ochrona zwierząt. Od lat, osoby pracujące w Kancelarii, angażują się w działania związane z tą tematyką, m.in. organizując konferencje i uczestnicząc w nich. W październiku i listopadzie 2017 r. członkini naszego zespołu prowadziła wykład podczas dwóch konferencji zorganizowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, dotyczących problemu bezdomności zwierząt. Od września 2016 r. organizujemy szkolenia z zakresu prawnej ochrony zwierząt dedykowane urzędom gmin oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Również, w zakresie świadczenia pomocy prawnej jednostkom samorządu terytorialnego, możemy poszczycić się wieloletnią praktyką.

Korzystając z doświadczenia zdobytego w tych dwóch obszarach praktyki, przygotowaliśmy, specjalnie dla pracowników urzędów gmin, zajmujących się kwestiami ochrony zwierząt, szkolenie, którego tematyka obejmuje zadania gmin związane z ochroną zwierząt.

Szkolenie trwa jeden dzień.

Na życzenie możemy przeprowadzić szkolenie w wybranym urzędzie gminy, na terenie całej Polski.

Koszt szkolenia to 290,00 zł netto od osoby. W przypadku szkolenia w całości zorganizowanego przez Kancelarię, na Uniwersytecie SWPS, w cenę wliczone są przerwy kawowe i kanapki.

W przypadku wskazania terminów oraz miejsca szkoleń, zgłoszenia udziału należy dokonać mailowo na adres: a.gruszczynska@kancelaria-result.pl. W razie pytań również prosimy o wiadomość e-mail lub telefon pod numer 510 026 719.

Organizator szkolenia zastrzega, że szkolenie odbędzie się jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.

Prosimy o zapoznanie się z programem.

> Plan szkolenia (*pdf) <