Kancelaria Prawna Result

Dochodzenie należności

dochodzenie_naleznosciPrawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Przedsiębiorców w procesie dochodzenia należności od swoich kontrahentów. Stałym klientom oferujemy:

  • profesjonalne negocjacje w zakresie terminowej spłaty należności z dłużnymi podmiotami
  • zapewniamy zastępstwo procesowe w sprawach o zapłatę przed sądem I i II instancji oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym
  • zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi, wspieramy działania egzekucyjne komorników, czuwamy nad prawidłowym i szybkim przebiegiem postępowania