Kancelaria Prawna Result

Roszczenia odszkodowawcze

prawo_ubezpieczeniowe

Prawnicy Kancelarii Prawnej Result reprezentują poszkodowanych w procesach o dochodzenie roszczeń i zadośćuczynień, a w tym:

  • o odszkodowanie za zniszczony pojazd lub naprawę uszkodzeń pojazdu
  • o finansowe odszkodowanie i zadośćuczynienie za odniesione szkody fizyczne i/lub psychiczne
  • o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
  • o rentę na zwiększone potrzeby, rentę z tytułu utraty zdolności do pracy, rentę alimentacyjną
  • o pokrycie równowartości utraconego zarobku
  • o zwrot kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji