Kancelaria Prawna Result

Prawo i postępowanie administracyjne

Prawnicy Kpost_admancelarii Prawnej Result wspierają Przedsiębiorców w kompleksowej obsłudze prawnej z zakresu prawa i postępowania administracyjnego polegającej m. in. na:

  • sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego
  • sporządzaniu pism w postępowaniu administracyjnym
  • sporządzaniu pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • reprezentacji procesowej przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym