Kancelaria Prawna Result

Aktualności

28.08 2017

Czy spółdzielnia może pytać mieszkańców o wrażliwe dane?

Radca prawny dr Michał Rudy z Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS i Kancelarii Prawnej Result w Warszawie potwierdza, że spółdzielnia może żądać zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Czytaj więcej...

31.03 2017

„Dwuinstancyjność postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych ? przesada czy narzędzie realizacji prawa do dobrej administracji?”

W wydaniu specjalnym "20 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" "Dziennika Gazeta Prawna" polecamy artykuł radcy prawnego dra Michała Rudego - współnika Kancelarii Prawnej Result, pod tytułem: "Dwuinstancyjność postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych ? przesada czy narzędzie realizacji prawa do dobrej administracji?",

Czytaj więcej...

19.05 2016

Zmiany w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Czytaj więcej...

05.04 2016

Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie ?

Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki.

Czytaj więcej...

22.03 2016

Konferencja „Prawo a Roboty” 23 marca 2016 r. Wrocław

Temat robotów i ich udziału w życiu społecznym wymaga jednoczesnego uwzględnienia różnych perspektyw, ale zacząć należy od naprawdę podstawowych pytań. Konferencja stwarza niepowtarzalną okazję do podjęcia dyskusji na tematy, które już albo w niedalekiej przyszłości, trzeba poruszyć

Czytaj więcej...

15.01 2016

Zmiany w wysokości odsetek ustawowych od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady naliczania odsetek ustawowych. W każdym wypadku mają one zależeć od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o stałą liczbę punktów procentowych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Czytaj więcej...

18.11 2014

Odsetki ustawowe zostaną obniżone do 8 % w skali roku i zostaną zrównane ze stawką odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w dniu 13 listopada 2014 r. do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

Czytaj więcej...

13.11 2014

Nie każdy lekarz i prawnik będzie musiał kupić kasę.

Paragon należy wydawać tylko wtedy, gdy świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych. Nie trzeba, gdy korzystają z nich instytucje

Czytaj więcej...

12.11 2014

Wierzytelności nieściągalne jako koszt uzyskania przychodów

Wierzytelności nieściągalne jako koszt uzyskania przychodów- interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 października 2014 r., nr IPTPB3/423-214/14-4/KJ.

Czytaj więcej...

29.10 2014

Specjalizacje i praktyki receptą na trudny rynek

W palestrze trwa debata nad specjalizacjami. W Warszawie mają powstać sekcje praktyków prawa. Na najbliższym plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej planowana jest rozmowa m.in. o adwokackich specjalizacjach.

Czytaj więcej...