Kancelaria Prawna Result

„Dwuinstancyjność postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych ? przesada czy narzędzie realizacji prawa do dobrej administracji?”

gprawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wydaniu specjalnym „20 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” „Dziennika Gazeta Prawna” polecamy artykuł radcy prawnego dra Michała Rudego – współnika Kancelarii Prawnej Result, pod tytułem: „Dwuinstancyjność postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych – przesada czy narzędzie realizacji prawa do dobrej administracji?” – czyli jak powiedział Anatole France: ?administracja rządzi źle, ale jej to wybaczam, ponieważ trochę rządzi?.


Życzymy przyjemnej lektury

https://edgp.gazetaprawna.pl/