Kancelaria Prawna Result

Dla przedsiębiorców

dla_przedsiebiorcowPrawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają przedsiębiorców świadcząc pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • wspierania bieżącej działalności gospodarczej przez przygotowywanie opinii prawnych dotyczących przedstawianych przez Klienta problemów prawnych związanych z prawem żywnościowym, sanitarnym i weterynaryjnym
  • wspierania bieżącej działalności gospodarczej przez przygotowywanie opinii prawnych dotyczących przedstawianych przez Klienta problemów prawnych związanych z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
  • pomocy prawnej i występowania w charakterze pełnomocnika w sprawach: nabywania uprawnień administracyjnych do prowadzenia produkcji towarów na rynek Unii Europejskiej oraz administracyjnych uprawnień eksportowych do krajów trzecich (nienależących do Unii), związanych z przeprowadzeniem sanitarnej, fitosanitarnej i weterynaryjnej kontroli granicznej towarów sprowadzanych z krajów nienależących do Unii Europejskiej, opłat administracyjnych pobieranych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jak również pozyskiwania funduszy unijnych na realizację inwestycji
  • pomocy prawnej przy zawieraniu umów ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak również prowadzeniu spraw związanych z wypłatą odszkodowania
  • przygotowywaniu dokumentów we wszystkich wyżej wskazanych obszarach doradztwa prawnego