Kancelaria Prawna Result

Prawo weterynaryjne i żywnościowe

Kancelaria Prawna RESULT zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw związanych z bieżącą obsługą prawną organów administracji publicznej i podmiotów prywatnych w zakresie prawa weterynaryjnego, żywnościowego oraz ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem porad i konsultacji prawnych, opiniowania projektów aktów administracyjnych i regulacji wewnętrznych, opiniowania projektów aktów normatywnych przesyłanych w ramach konsultacji społecznych, zarządzania finansami publicznymi, audytem i kontrolą wewnętrzną w administracji, jak i systemami kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach sektora spożywczego.
Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych. Świadczone przez nas usługi obejmują doradztwo prawne w następujących dziedzinach:

  • unijnego i krajowego prawa żywnościowego
  • unijnego prawa regulującego sprawy postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
  • krajowego prawa sanitarnego
  • krajowego prawa weterynaryjnego
  • z zakresu ochrony zwierząt

Kancelaria Prawna RESULT we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym powołała Pracownię Prawa o Żywności i Prawa do Żywności, której Kierownikiem został r. pr. dr Michał Rudy. Głównym zadaniem Pracowni jest podejmowanie uporządkowanych, celowych i wyspecjalizowanych inicjatyw (m. in. organizacja konferencji naukowych, szkoleń, realizacja projektów badawczych – w tym w ramach grantów NCN, wydawanie monografii naukowych oraz komentarzy do najważniejszych aktów prawa unijnego i krajowego o żywności, wydawanie opinii prawnych oraz opracowywanie projektów aktów normatywnych, organizacja pracy studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w ramach seminariów i kół naukowych).