Kancelaria Prawna Result

Dostęp do informacji publicznej w administracji weterynaryjnej

(szkolenie: 1 dniowe, forma warsztatów)

Cel:

Rozwój kompetencji pracowników administracji weterynaryjnej w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

Główne zagadnienia:

  • Pojęcie informacji publicznej w administracji weterynaryjnej
  • Informacje prawnie chronione
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
  • Kontrola formalna wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  • Sposoby udostępnienia informacji publicznej
  • Wzory pism w sprawach o udostępnienie informacji publicznej
  • Koszty udostępnienia informacji publicznej
  • Udział organizacji społecznych w postępowaniach prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną a dostęp do informacji publicznej