Kancelaria Prawna Result

Europejskie wspólnotowe prawo weterynaryjne

(szkolenie: 1 dniowe, forma wykładów i warsztatów)

Cel:

Przekazanie podstawowych informacji o historii integracji europejskiej. Wskazanie i omówienie źródeł wspólnotowego prawa weterynaryjnego. Zapoznanie Uczestników z orzecznictwem ETS w zakresie stosowania aktów prawa wspólnotowego. Ułatwienie praktycznego stosowania przepisów wspólnotowych w dziedzinie weterynarii.

Główne zagadnienia:

  • Zarys historii integracji europejskiej
  • Wstępna charakterystyka europejskiego prawa wspólnotowego i jego źródeł
  • Pierwotne prawo wspólnotowe jako źródło prawa weterynaryjnego
  • Rozporządzenia wspólnotowe jako źródło prawa weterynaryjnego
  • Dyrektywa jako źródło prawa weterynaryjnego
  • Decyzja jako źródło prawa weterynaryjnego
  • Wspólnotowe zalecenia, opinie, przewodniki, kodeksy dobrej praktyki oraz inne akty nienazwane