Kancelaria Prawna Result

Finanse publiczne w administracji weterynaryjnej

(szkolenie: 1 dniowe, forma wykładów)

Cel:

Rozwój kompetencji pracowników administracji weterynaryjnej w zakresie finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Główne zagadnienia:

  •  Ustawa o finansach publicznych ? wprowadzenie
  • Procedura przygotowania budżetu jednostki budżetowej
  • Zasady gospodarowania środkami budżetowymi
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ? wprowadzenie
  • Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej