Kancelaria Prawna Result

Historia polskiego prawa weterynaryjnego i administracji weterynaryjnej

(szkolenie: 5 godzin, forma wykładów)

Cel:

Zapoznanie Uczestników z przesłankami rozwoju prawa weterynaryjnego i administracji weterynaryjnej. Uświadomienie ewolucyjnego i historycznego rozwoju tej podgałęzi prawa oraz wskazanie na różne formy wykonywania administracji publicznej w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia zwierząt. Omówienie celów jaki przyświecały twórcom poszczególnych aktów prawa weterynaryjnego.

Główne zagadnienia:

  • Przesłanki rozwoju prawa weterynaryjnego i administracji weterynaryjnej
  • Prawo magdeburskie
  • Pierwsza służba publiczna
  • Geneza nowoczesnego prawa weterynaryjnego
  • Pierwsze ogólnokrajowe organy do spraw weterynarii
  • Rozwój prawa i administracji weterynaryjnej w XX ww.
  • Proces harmonizacji z europejskim prawem wspólnotowym