Kancelaria Prawna Result

Kontrole urzędowe w zakresie zasady wzajemnej zgodności

(szkolenie 5 godzin, forma wykładu)

Cel:

Zapoznanie Uczestników z zasadami prowadzenia kontroli wzajemnej zgodności w celu ostatecznego urzeczywistnienia norm prawa administracyjnego obowiązujących
w poszczególnych obszarach zasady wzajemnej zgodności. Wdrożenie spójnego
i jednolitego modelu postępowania organów kontrolnych w tych obszarach.

Główne zagadnienia:

  • Akty prawa z zakresu zasady wzajemnej zgodności
  • Terminologia prawna z zakresu zasady wzajemnej zgodności
  • Pojęcie zasady wzajemnej zgodności
  • Obszary wzajemnej zgodności
  • Kontrole urzędowe wymogów wzajemnej zgodności
  • Organy kontroli urzędowej wymogów wzajemnej zgodności