Kancelaria Prawna Result

Kryteria mikrobiologiczne żywności – wymagania dla producentów i obowiązki organów kontroli urzędowej

(szkolenie: 5 godzin, forma wykładów)

Cel:

Zapoznanie Uczestników z zasadniczymi celami ustanowienia kryteriów mikrobiologicznych żywności. Wskazanie na zasadniczą odpowiedzialność producenta żywności w zakresie spełniania ww. kryteriów. Omówienie procedur administracyjnych związanych ze stosowaniem kryteriów mikrobiologicznych żywności.

Główne zagadnienia:

  • Zasadnicze pojęcia prawne
  • Podstawy prawne
  • Podział odpowiedzialności pomiędzy producentem a organem kontroli urzędowej
  • Zmniejszenie liczby pobieranych próbek
  • Działania naprawcze
  • Ponowne wprowadzenie żywności do obrotu
  • ?Wentyl bezpieczeństwa? prawa żywnościowego