Kancelaria Prawna Result

Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego wytwarzanymi przy produkcji żywności

(szkolenie: 1 dniowe, forma wykładów)

Cel:

Zapoznanie Uczestników z zasadniczymi celami norm prawnych odnoszących się do ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wskazanie na zasadniczą odpowiedzialność producenta żywności w zakresie wypełnienia ww. obowiązków. Omówienie procedur administracyjnych związanych z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Główne zagadnienia:

  • Zasadnicze pojęcia prawne
  • Podstawy prawne
  • Podział odpowiedzialności pomiędzy producenta a organ kontroli urzędowej
  • Podmiot faktycznie sprawujący władztwo nad ubocznym produktem pochodzenia zwierzęcego
  • Nadzór urzędowy (nakazy administracyjne, administracyjne kary pieniężne)
  • Przepisy wykroczeniowe i karne