Kancelaria Prawna Result

Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania

(szkolenie: 1 dniowe: forma wykładów)

Cel:

Zapoznanie Uczestników z zasadniczymi zmianami wprowadzonymi w związku z obowiązkiem stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Wskazanie postulowanych kierunków zmian w prawie krajowym, w związku z obowiązkiem stosowania rozporządzenia.

Główne zagadnienia:

  • Pojęcie humanitarnej ochrony zwierząt
  • Jakie znaczenie ma uregulowanie kwestii związanych z humanitarną ochrona zwierząt w akcie prawnym rangi europejskiego rozporządzenia wspólnotowego ?
  • Procedury stosowane w rzeźniach
  • Odstępstwa od obowiązku uśmiercenia zwierzęcia w rzeźni
  • Ubój rytualny