Kancelaria Prawna Result

Opłaty i koszty w postępowaniu przed organami inspekcji weterynaryjnej

(szkolenie: 1 dniowe, forma wykładów)

Cel:

Rozwój kompetencji pracowników administracji weterynaryjnej w zakresie ustalania, pobierania i odprowadzania należności pieniężnych z tytułu opłat publicznoprawnych w Inspekcji Weterynaryjnej.

Główne zagadnienia:

  • Opłaty i koszty postępowania administracyjnego
  • Opłaty publicznoprawne z art. 30 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
  • Należności z tytułu usług zakładów higieny weterynaryjnej
  • Opłaty skarbowe