Kancelaria Prawna Result

Postępowanie egzekucyjne w administracji weterynaryjnej – egzekucja należności pieniężnych

(szkolenie 1 dniowe: forma warsztatów)

Cel:

Zapoznanie Uczestników z zasadami prowadzenia czynności egzekucyjnych w celu ostatecznego urzeczywistnienia normy prawa weterynaryjnego. Wdrożenie spójnego i jednolitego modelu postępowania egzekucyjnego należności o charakterze pieniężnym w Inspekcji Weterynaryjnej.

Główne zagadnienia:

  • Obowiązki o charakterze pieniężnym wynikające z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa żywnościowego podlegające egzekucji
  • Cel i główne instytucje postępowania egzekucyjnego w administracji
  • Wierzyciel, zobowiązany i organ egzekucyjny
  • Obowiązki wierzyciela (organu IW)
  • Upomnienie ?przedegzekucyjne? i procedury upomnienia
  • Tytuł wykonawczy
  • Zarzuty egzekucyjne i stanowisko wierzyciela w kwestii zarzutów
  • Obowiązki i prawa wierzyciela
  • Opłata komornicza i wydatki za przekazanie należności
  • Koszty egzekucji