Kancelaria Prawna Result

Procedury zarządzania działaniami zakładu w zakresie zapewnienia humanitarnej ochrony zwierząt

(szkolenie: 1 dniowe, forma warsztatów)

Cel:

Zapoznanie Uczestników z wymogami prawnymi dla procedur zarządzania działaniami zakładu w zakresie zapewnienia humanitarnej ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz działaniami związanymi z uśmiercaniem zwierząt.

Główne zagadnienia:

  • Wymogi rozporządzenia (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
  • Proponowane postanowienia procedury
  • Zakres kontroli urzędowej wykonywanej przez Inspekcję Weterynaryjną
  • Procedura jako system kontroli wewnętrznej oparty o zasady HACCP czy odrębna procedura operacyjna w zakładzie ?
  • Kompetencje osoby odpowiedzialnej za dobrostan zwierząt w zakładzie