Kancelaria Prawna Result

Ubój rytualny zwierząt

(szkolenie: 5 godzin: forma wykładów)

Cel:

Zapoznanie Uczestników z zasadniczymi instytucjami prawa zwyczajowego i religijnego z zakresu uboju rytualnego. Odniesienie przedmiotowych norm do praw powszechnie obowiązującego. Omówienie procedur administracyjnych związanych z ubojem rytualnym. Zwrócenie uwagi na możliwe ramy współpracy pomiędzy związkami wyznaniowymi a producentami żywności.

Główne zagadnienia:

  • Pojęcie uboju rytualnego
  • Prawo zwyczajowe i religijne
  • Sposób dokonywania uboju rytualnego
  • Ubój rytualny w Polsce
  • Ubój rytualny – obecny stan prawny
  • Europejska konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju
  • Ubój rytualny – procedury administracyjne
  • Zarejestrowane związki wyznaniowe