Kancelaria Prawna Result

Warsztaty praktyczne z postępowania kontrolnego i administracyjnego w inspekcji weterynaryjnej

(szkolenie 2 dniowe: forma warsztatów)

Cel:

Wdrożenie spójnego i jednolitego modelu postępowania kontrolnego i administracyjnego w Inspekcji Weterynaryjnej. Najistotniejszym elementem tego systemu mają być wzory pism i rozstrzygnięć administracyjnych wykorzystywane w pracy inspektoratów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i łatwiejsze egzekwowanie prawa weterynaryjnego.

Główne zagadnienia:

 • Etapy postępowania zmierzające do wykonania przepisów prawa weterynaryjnego
 • Podstawowe różnice w postępowaniu kontrolnym, administracyjnym i egzekucyjnym w IW
 • Identyfikacja strony postępowania
 • Identyfikacja osób upoważnionych do reprezentowania strony w postępowaniu kontrolnym i administracyjnym w IW
 • Problemy w identyfikacji strony postępowania i osób upoważnionych do reprezentowania strony w postępowaniu kontrolnym, administracyjnym i egzekucyjnym w IW
 • Sporządzanie protokołu kontroli
 • Kontrola formalna wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego kierowanych do organów IW
 • Pisanie wezwań w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed organem IW
 • Pisma urzędowe w postępowaniu kontrolnym, administracyjnym i egzekucyjnym w IW
 • Pisanie decyzji w postępowaniu administracyjnym przed organami IW
 • Autokontrola decyzji organu IW w trybie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego