Kancelaria Prawna Result

Zarys prawa żywnościowego

(szkolenie 4 dniowe: forma wykładów)

Cel:

Zapoznanie Uczestników z zasadniczymi instytucjami prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji z zakresu produktów pochodzenia zwierzęcego. Uświadomienie kompleksowości regulacji z zakresu prawa żywnościowego. Omówienie zasadniczych poddziałów prawa żywnościowego

Główne zagadnienia:

 • Pojęcie prawa żywnościowego
 • Geneza i rozwój norm prawa żywnościowego
 • Źródła prawa żywnościowego
 • Zasady ogólne prawa żywnościowego oraz ogólne wymogi i obowiązki w prawie żywnościowym
 • Systemy kontroli wewnętrznej i audytu
 • Ocena ryzyka w prawie żywnościowym
 • Ogólne wymogi higieny żywności
 • Szczególne wymogi higieny dla żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Humanitarna ochrona zwierząt rzeźnych
 • Ubój zwierząt rzeźnych
 • Ubój rytualny
 • Ubój z konieczności
 • Pozyskiwanie mięsa ze zwierząt dzikich
 • Wymogi higieniczne dla mięsa i produktów mięsnych
 • Wymogi higieniczne dla pozyskiwania i przetwórstwa mleka
 • Wymogi higieniczne dla sektora rybackiego
 • Wymogi higieniczne dla pasz
 • Transport żywności i pasz
 • Żywność modyfikowana genetycznie
 • Produkty lecznicze
 • Kryteria mikrobiologiczne żywności
 • Wspólnotowy system kontroli urzędowych nad żywnością i paszami
 • Wspólnotowy system kontroli podmiotów działających na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Organy urzędowej kontroli żywności
 • Egzekwowanie prawa żywnościowego