Kancelaria Prawna Result

O Kancelarii

Grupa przyjaciół wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach na fali dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej podjęła decyzję o sprzęgnięciu sił i pomocy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów wynikających z obrotu gospodarczego. Znając specyfikę pracy kancelarii prawnych szczególny nacisk został położony na relacje interpersonalne Klient-Radca, na rzeczowość, przystępność i łatwy, dobry kontakt. Dajemy możliwość konsultacji zagadnień, niejednokrotnie wykraczających poza zakontraktowany wymiar działań, nie patrząc przez pryzmat czasu czy pieniądza.

Jak się okazało była to słuszna decyzja. Świadczy o niej nasze kilkunastoletnie doświadczenie!

Kancelaria wspiera przedsiębiorstwa z sektora B2B w zakresie kompleksowej obsługi prawnej, procesu zamówień publicznych, zabezpieczania kontraktów i dochodzenia należności na każdym etapie postępowania jak też prawa administracyjnego. Priorytetem dla nas jest utrzymanie pozytywnych relacji, zarówno Klienta z jego kontrahentami jak i naszych relacji biznesowych. Na zmiany w otoczeniu prawnym reagujemy propozycjami rozwiązań i szkoleniami.

Nasi Klienci to wiodące firmy z grona największych w Polsce, jak również średnie i mniejsze przedsiębiorstwa. Świadczymy także obsługę prawną terenowych jednostek administracji publicznej – Inspekcji Weterynaryjnej.