Kancelaria Prawna Result

Oferta

Sporządzanie umów i zabezpieczanie roszczeń

Prawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Dostawców w procesie zawierania umowy kontrahentem. Stałym klientom oferujemy:...

Czytaj więcej...

Weryfikacja przedkontraktowa

Prawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Dostawców jeszcze przed przystąpieniem do zawarcia umowy z potencjalnym kontrahentem. Dlatego stałym Klientom oferujemy usługę polegającą na...

Czytaj więcej...

Prawo zamówień publicznych

Prawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Dostawców ? Wykonawców na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne...

Czytaj więcej...

Dochodzenie należności

Prawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Dostawców w procesie dochodzenia należności od SPZOZ-ów, Instytutów Badawczych, innych podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami...

Czytaj więcej...

Opinie prawne

Prawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Dostawców w obszarze szeroko pojętej obsługi prawnej. Dysponując szeroką wiedzą prawną i właściwymi narzędziami (zbiorem piśmiennictwa, specjalistyczną bazą aktów prawnych, orzeczeń i komentarzy)...

Czytaj więcej...

Szkolenia

Prawnicy Kancelarii Prawnej Result na bieżąco analizują zmiany otoczenia prawnego dostawców na rynek medyczny. Zmiany często powodują konieczność dostosowania podejmowanych przez Klienta działań...

Czytaj więcej...