Kancelaria Prawna Result

Weryfikacja przedkontraktowa

weryfikacjaPrawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Dostawców jeszcze przed przystąpieniem do zawarcia umowy z potencjalnym kontrahentem. Dlatego stałym Klientom oferujemy usługę polegającą na weryfikacji sytuacji finansowo-prawnej Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Instytutów Badawczych, innych podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami a także hurtowni farmaceutycznych i aptek. W ramach działań weryfikacyjnych:

  • sprawdzamy wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • sprawdzamy wysokość miesięcznej refundacji cen leków i artykułów medycznych (w przypadku aptek i hurtowni farmaceutycznych)
  • analizujemy sytuację egzekucyjną – sprawdzamy skalę postępowań egzekucyjnych, ilość zajęć wierzytelności w NFZ
  • analizujemy działania organów założycielskich SPZOZ pod kątem planowanych i podjętych uchwał o likwidacji SPZOZ lub przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

ponadto:

  • weryfikujemy strukturę majątkową potencjalnego kontrahenta (hurtowni farmaceutycznej, apteki), kierujemy zapytania do właściwych urzędów celem sprawdzenia składników majątkowych mogących zabezpieczyć potencjalne roszczenie (nieruchomości, pojazdy i inne)