Kancelaria Prawna Result

Dochodzenie należności

dochodzenie_naleznosciPrawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Dostawców w procesie dochodzenia należności od SPZOZ-ów, Instytutów Badawczych, innych podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami, hurtowni farmaceutycznych i aptek z uwzględnieniem utrzymania pozytywnych relacji handlowych pomiędzy Dostawcą a dłużnym podmiotem. Stałym Klientom oferujemy:

  • profesjonalne negocjacje w zakresie terminowej spłaty należności z dłużnymi podmiotami
  • zapewniamy zastępstwo procesowe w sprawach o zapłatę przed sądem I i II instancji oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym
  • zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych (głównie w reakcji na przedłużające się procesy likwidacyjne i działania organów założycielskich SPZOZ zmierzające do uniknięcia przejęcia zobowiązań po likwidowanym zakładzie opieki zdrowotnej)
  • zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi, wspieramy działania egzekucyjne komorników, czuwamy nad prawidłowym i szybkim przebiegiem postępowania

ponadto:

  • bieżąco analizujemy sytuację finansowo-prawną podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami (SPZOZ) jak i podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych (SPZOZ po przekształceniu). Monitorujemy otoczenie prawne, reagujemy na zmiany ustawowe, wskazując optymalne rozwiązania i zwracając uwagę na zagrożenia szeroko pojętego rynku medycznego