Kancelaria Prawna Result

Sporządzanie umów i zabezpieczanie roszczeń

sporzadzanie_umowPrawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Dostawców w procesie zawierania umowy z kontrahentem. Stałym klientom oferujemy:

  • przygotowanie projektu umowy sprzedaży/dostawy lub opiniowanie istniejących już szablonów umów
  • wskazanie i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do skutecznego zawarcia umowy
  • określenie i weryfikację właściwej reprezentacji z uwzględnieniem różnic w zakresie form prowadzenia działalności gospodarczej
  • udział radcy prawnego w negocjacjach kontraktowych
  • skuteczne zabezpieczenie kontraktu, a w tym wybór właściwej formy zabezpieczenia (z uwzględnieniem formy prowadzenia działalności gospodarczej i statusu majątkowego kontrahenta) oraz sporządzenie zabezpieczenia