Kancelaria Prawna Result

Poselskie plany ograniczenia praw wierzycieli w zakresie dochodzenia należności od SPZOZ

Z uwagi na ograniczoność środków system opieki zdrowotnej w Polsce jest niedofinansowany i wymaga nieustannego udoskonalania. Powyższe sprawia, że polskie szpitale borykają się z potężnymi problemami finansowymi związanymi przede wszystkim z brakiem płynności.  W konsekwencji powstałego zadłużenia ponoszą one dodatkowo ogromne koszty w postaci karnych odsetek czy też opłat komorniczych, które wymiernie ograniczają zakres działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Fakt ten wpływa negatywnie na dostęp społeczeństwa do leczenia, co z kolei podniesie koszty funkcjonowania polskiej służby zdrowia w przyszłości. Brak możliwości szybkiego i poważnego zwiększenia nakładów finansowych na opiekę zdrowotną, w obliczu poprawy świadomości zdrowotnej Polaków oraz niekorzystnych tendencji demograficznych, wymaga zastosowania rozwiązań umożliwiających ograniczenie kosztów funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez stworzenie norm prawnych dla efektywniejszego wykorzystywania ograniczonych środków publicznych.

Przedmiotowy projekt ustawy zakłada wyodrębnienie w obowiązujących regulacjach prawnych postępowań komorniczych prowadzonych wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie opłat pobieranych przez komorników, a także zwolnienie z zajęć komorniczych 90% środków pochodzących z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Proponowane zmiany znacząco obniżają wynagrodzenie komorników pobierane  z tytułu postępowań prowadzonych wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tym samym pozwalają na lepsze wykorzystywanie środków publicznych na cele związane ze świadczeniem usług opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, iż kwoty zajmowane przez komorników w postępowaniach wobec szpitali osiągają bardzo wysokie wartości, które z kolei determinują poziom osiąganych przez komorników wynagrodzeń. Tylko w latach 2014-2015 ze środków przeznaczonych przez NFZ dla szpitali komornicy zajęli średnio po 120 mln zł rocznie, a do końca sierpnia 2016 r. już niemal 65 mln zł.

źródło:

http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ustawa_o_komornikach_sadowych_opozycja_proponuje_zmiany-a_21959.htm