Kancelaria Prawna Result

Publikacja „Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego”

ksiazka_wstepW publikacji w sposób kompleksowy omówione zostały kwestie prawne związane z weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego. Przedstawiona została historia prawa weterynaryjnego i sanitarnego, poszczególne źródła prawa sanitarno-weterynaryjnego oraz opisany proces ich europeizacji. Wskazane i omówione zostały także podmioty odpowiedzialne za weterynaryjną i sanitarną ochronę zdrowia publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawne formy ich działania, ze szczególnym uwzględnieniem roli organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz samorządów zawodowych lekarzy i lekarzy weterynarii.

Podręcznik kierowany jest do studentów medycyny weterynaryjnej oraz kierunków jednostek związanych z ochroną zdrowia publicznego, lekarzy weterynarii, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również wszystkich innych osób związanych z sanitarną i weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego.

http://megavet.eu/produkty/487-wstep-do-prawa-sanitarnego-i-weterynaryjnego.html