Kancelaria Prawna Result

Czy akt prawa o ?uśmiercaniu? zwierząt może je chronić?

Obecnie w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Rozporządzenie to, jako jeden z niewielu aktów europejskiego prawa wspólnotowego, z zakresu szeroko rozumianego prawa weterynaryjnego, miało szansę przebić się do szerszej świadomości społecznej. Stało tak się za sprawą dyskusji jaka rozgorzała w aspekcie prawnej dopuszczalności lub prawnego zakazu dokonywania uboju zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, nazywanego tradycyjnie ubojem rytualnym.

Czytaj więcej >

Lekarz weterynarii w służbie wymiaru sprawiedliwości ? prawa i obowiązki biegłego sądowego

Praca w pierwszej części podaje analizę uregulowań statusu biegłych sądowych, określa warunki nabywania, zawieszania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego, a także trybu nabywania oraz utraty statusu przez instytucje specjalistyczne, uprawnione do wydawania opinii. W drugiej podejmuje szczegółowo kwestie związane z samą pozycją lekarza weterynarii jako biegłego sądowego.

Czytaj więcej >

Legitymacja do zaskarżenia uchwał Rady Powiatu w sprawie przekształceń SPZOZ-ów

Zapadły bardzo ciekawe orzeczenia WSA w Białymstoku dotyczące legitymacji prawnej związku zawodowego do zaskarżenia uchwał Rady Powiatu w sprawie ?przekształceń SPZOZ-ów?.

Czytaj więcej >