Kancelaria Prawna Result

Odsetki ustawowe zostaną obniżone do 8 % w skali roku i zostaną zrównane ze stawką odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w dniu 13 listopada 2014 r. do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

Czytaj więcej >

Zobowiązanie mieszkańców gminy do tego, by wyprowadzali w kagańcu nie tylko psy agresywne, ale też duże psy, nie może się ostać w uchwale rady gminy.

Radni w jednej z gmin w Wielkopolsce, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwalili regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jeden z paragrafów zobowiązywał osoby utrzymujące psy agresywne i duże do prowadzenia ich na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku w nałożonym na pysk kagańcu.

Czytaj więcej >

Nie każdy lekarz i prawnik będzie musiał kupić kasę.

Paragon należy wydawać tylko wtedy, gdy świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych. Nie trzeba, gdy korzystają z nich instytucje

Czytaj więcej >

Wierzytelności nieściągalne jako koszt uzyskania przychodów

Wierzytelności nieściągalne jako koszt uzyskania przychodów- interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 października 2014 r., nr IPTPB3/423-214/14-4/KJ.

Czytaj więcej >