Kancelaria Prawna Result

TK: art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych narusza Konstytucję

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 34 ust. 2 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych narusza prawo dostępu do sądu oraz realizowane przed sądem okręgowym prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, wynikające z art. 77 ust. 2 Konstytucji. Ponadto przepis ten jest niezgodny z art. 78 Konstytucji, ponieważ ustanawia nadmiernie utrudnione (nieproporcjonalne) warunki wniesienia środka odwoławczego do sądu, jedynie formalnie gwarantując prawo zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji.

Czytaj więcej >

Odrzucenie skargi bez wezwania do uzupełnienia braków niezgodne z Konstytucją

Zapadł bardzo ważny wyrok dla praktyki sądowej. Trybunał Konstytucyjny w sprawie sygn. akt SK 22/11 uznał, iż regulacja nakładająca na sądy obowiązek odrzucania środków odwoławczych przed ich merytorycznym rozpoznaniem, ze względu na dostrzeżone nieusuwalne braki formalne, stanowi ograniczenie dostępu do sądu II instancji oraz prawa do zaskarżania orzeczeń wydanych w I instancji.

Czytaj więcej >

Warszawa wycofa wniosek ws. ustawy o działalności leczniczej

Jak informuje portal samorządowy warszawscy radni upoważnili prezydent miasta Hannę Gronkiewicz-Waltz do wycofania z Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o działalności leczniczej. Ma to ułatwić „merytoryczny i przyjazny dialog” z resortem zdrowia.

Czytaj więcej >

Nowy wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Czytaj więcej >

Opublikowano nowelę pzp. Zmiany w prawie przetargowym dotyczą przede wszystkim sfery nauki.

Dotychczas przetargi rozpisywano na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro. Teraz próg ten wzrośnie do 30 tys. euro (dla wszystkich podmiotów), zaś dla instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz instytutów badawczych – odpowiednio do 130 tys. i 200 tys. euro.

Czytaj więcej >