Kancelaria Prawna Result

Publikacja „Zarys administracji weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”

ksiazka_zarysW podręczniku zebrano w jedną całość wykłady weterynaryjne dla studentów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji epizootiologia i administracja weterynaryjna oraz częściowo materiały publikowane w czasopismach weterynaryjnych z lat 2003-2010, w szczególności z zakresu ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi występującymi w kraju jak również przenoszonymi z państw trzecich na teren Unii Europejskiej.
W podręczniku dużo miejsca poświęcono postępowaniu administracyjnemu i czynnościom faktycznym przy zwalczaniu ogniska choroby zakaźnej zwierząt po?przez wprowadzenie odpowiednich procedur przy podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt:

? wprowadzenie ograniczeń przemieszczania zwierząt,
? dochodzenie epizootyczne,
? badanie kliniczne zwierząt,
? badanie sekcyjne zwierząt,
? pobranie i wysyłanie prób do badań laboratoryjnych,
? powiadomienie wyższych organów inspekcji weterynaryjnej,
? potwierdzenie lub wykluczenie choroby zakaźnej zwierząt oraz proce?dur postępowania lekarzy urzędowych po wykryciu choroby zakaźnej zwierząt:
? ustanawianie lokalnego centrum zwalczania choroby,
? wdrożenie planów gotowości,
? oszacowanie wartości zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę,
? zabijanie zwierząt zakażonych w gospodarstwie oraz zwierząt z kontaktu, D postępowanie ze zwłokami zwierząt zabitych bądź padłych,
? niszczenie produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy, ściółki i innych materiałów, n oczyszczanie i dezynfekcja,
? ponowne zasiedlanie fermy zwierzętami po wygaszeniu ogniska.
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów medycyny weterynaryjnej, leka?rzy weterynarii, a zwłaszcza podejmujących specjalizację z zakresu: epizootiologia i administracja weterynaryjna, higiena produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, bezpieczeństwo pasz.
Autorzy książki są świadomi, że w tak dużym obszarze wiedzy i materiału nie udało się uniknąć pewnych niedociągnięć. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za przesłanie uwag i sugestii, które zostaną wykorzystanie w przygotowaniu ewentualnego kolejnego wydania.

http://vetbooks.pl/zarys-administracji-weterynaryjnej-zakresie-zwalczania-chorob-zakaznych-zwierzat-p-1190.html