Kancelaria Prawna Result

Kancelaria prawna Result współorganizatorem konferencji: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego

więcej na:

http://www.up.wroc.pl/konferencje/19555/opieka_nad_zwierzetami
_bezdomnymi_w_swietle_aktualnych_przepisow_prawa_polskiego.html#