Kancelaria Prawna Result

Studia podyplomowe „Prawo weterynaryjne i sanitarne”, „Prawo o żywności”

Uniwersytet SWPS, Kancelaria Prawna ?RESULT? oraz marka ?Prawo weterynaryjne?, w nawiązaniu do dotychczasowej współpracy serdecznie zapraszają na trzecią edycję studiów podyplomowych ?Prawo weterynaryjne i sanitarne? prowadzonych w Warszawie oraz pierwszą edycję studiów podyplomowych ?Prawo o żywności?, które zostaną uruchomione we Wrocławiu.

Nasza propozycja to dwa specjalistyczne kierunki zapewniające zdobycie kompletnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu dwóch, należących obecnie do najszybciej rozwijających się, dziedzin unijnego i krajowego prawa administracyjnego.

?Prawo weterynaryjne i sanitarne? to studia, które zostały stworzone jako specjalistyczny program kształcenia dla osób chcących uzupełnić swą wiedzę w zakresie prawa weterynaryjnego wraz z elementami prawa sanitarnego oraz w zakresie regulacji dotyczących ochrony zwierząt. Wzięliśmy pod uwagę potrzeby osób zawodowo zajmujących się kwestiami dotyczącymi tej sfery. Przedmioty na proponowanym kierunku, obejmują m.in.: wiedzę o krajowych i unijnych źródłach prawa sanitarnego i weterynaryjnego, o postępowaniu kontrolnym administracji publicznej w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego czy o odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej w zakresie sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia zwierząt. Szczególnym celem studiów jest więc pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie prawnych aspektów wykonywania zadań publicznych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz samorządu terytorialnego i zawodowego oraz prowadzenia działalności podstawowej (rolniczej) i gospodarczej w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz utrzymywania zwierząt.

Szczegółowe informacje o kierunku: http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/prawo/prawo-weterynaryjne-i-sanitarne

Zobacz ulotkę <

Przygotowanie nowego kierunku studiów podyplomowych, ?Prawo o żywności?, zostało podyktowane pewnością, że potrzeba pogłębienia wiedzy z zakresu prawa obejmującego kwestie procesu produkcji żywności i wprowadzenia żywności do obrotu jest coraz powszechniejsza.

Prawo o żywności jest jedną z trudniejszych i bardziej skomplikowanych dziedzin unijnego i krajowego prawa administracyjnego. Obecnie źródła prawa regulującego kwestie bezpieczeństwa żywności, znajdujące zastosowanie na każdym etapie produkcji, to w większości prawo ponadnarodowe, a więc regulacje stosowane bezpośrednio na terenie państwa członkowskiego ? rozporządzenia, jak i dyrektywy, wymagające implementacji. W związku z powyższym ich stosowanie niejednokrotnie jest trudne zarówno dla organów administracji publicznej, podmiotów profesjonalnych działających na rynku żywności (przedsiębiorców), jak i konsumentów.

Na szczególną uwagę, zasługuje fakt, że dla słuchaczy studiów ?Prawo o żywności? przewidziane zostało przeprowadzenie ?Szkolenia dla pracowników przeprowadzających kontrole urzędowe żywności”, jako modułu fakultatywnego. Jego celem jest przygotowanie osób prowadzących kontrole urzędowe, które zgodnie przepisami rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, zobowiązane są do odbycia takiego teoretycznego i praktycznego szkolenia kierunkowego.

Szczegółowe informacje o kierunku: http://www.podyplomowe.pl/swps-wroclaw/wroclaw-studia-podyplomowe/prawo/prawo-o-zywnosci

> Zobacz ulotkę <