Kancelaria Prawna Result

Ogólnopolska konferencja”EKSPORT POLSKIEJ ŻYWNOŚCI – WYZWANIA I PERSPEKTYWY”

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów ? SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Kancelarii Prawnej RESULT – jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. ?Eksport żywności polskiej ? wyzwania i perspektywy?, która odbędzie się dnia 24 marca 2017 r. na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym ? Filia we Wrocławiu.

Wymiana handlowa artykułów rolno-spożywczych kreowana jest przez sytuację gospodarczą panującą zarówno na rynku europejskim, jak i międzynarodowym. Niewątpliwie, eksport jest ? dla producentów z Polski ? istotnym kanałem zbytu produktów spożywczych oraz przychodu dla krajowego przemysłu przetwórczego. Jak podają statystyki 80 % eksportu żywności polskiej prowadzony jest na rynek europejski, niemniej jednak nie bez znaczenia pozostają również rynki azjatyckie, bliskowschodnie czy inne Ameryki Północnej.

Liczne ?dysfunkcje? pojawiające się na rynku eksportu (m. in. wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt), czy nieprecyzyjne przepisy prawa powszechnie obowiązującego mogą okazać się barierą dla jego rozwoju, stąd konieczna jest ich systematyczna eliminacja, która następować musi przy współpracy z podmiotami profesjonalnymi działającymi na rynku produkcji żywności.

Konferencja stwarza niepowtarzalną okazję do podjęcia dyskusji na temat zmian zachodzących w zakresie regulacji prawnych dotyczących wymiany handlowej, w szczególności przepisów o eksporcie artykułów rolno-spożywczych na rynki tzw. ?państw trzecich?, a także o kierunkach ich rozwoju.

Wyrażamy nadzieję, iż konferencja oprócz naukowego wymiaru, będzie również cennym źródłem wiedzy dla praktyków, gdzie dokona się wymiana poglądów, doświadczeń oraz obserwacji, co w nadziei organizatorów doprowadzi do formułowania postulatów de lege ferenda.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłaszanie uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/15416-eksport-polskiej-zywnosci-wyzwania-i-perspektywy

W artykule znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące Konferencji, w szczególności jej program.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (zwolniona z podatku VAT)
Opłata obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, catering, anulator parkingowy.

Serdecznie zapraszamy!