Kancelaria Prawna Result

Zapraszamy na studia podyplomowe „Prawo weterynaryjne i sanitarne” na Uniwersytecie SWPS.

Podstawowym założeniem dla powstania idei i stworzenia koncepcji studiów „Prawo weterynaryjne i sanitarne” było przygotowanie specjalistycznego programu kształcenia z zakresu poddziału prawa administracyjnego, jakim jest prawo weterynaryjnego wraz z elementami prawa sanitarnego oraz ochrony zwierząt dla osób zawodowo zajmujących się weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego.

Obecnie prawo weterynaryjne jest jednym z najszybciej rozwijających się poddziałów wspólnotowego i krajowego prawa administracyjnego. Celem studiów będzie pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie prawnych aspektów wykonywania zadań publicznych, w tym przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz samorządu terytorialnego i zawodowego oraz prowadzenia działalności podstawowej (rolniczej) i gospodarczej w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz utrzymywania zwierząt.

Kierując się doświadczeniem nabytym w trakcie poprzednich edycji studiów, w trakcie zajęć nacisk zostanie położony na rozwiązywanie zadań praktycznych związanych z weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego.

Po więcej zapraszamy tutaj:

https://www.swps.pl/oferta/warszawa/podyplomowe/prawo/prawo-weterynaryjne-i-sanitarne