Kancelaria Prawna Result

Fundusz uratuje szpitale przed likwidacją

Samorządowcy szukają źródeł finansowania zadłużonych szpitali. Zdaniem ekspertów należy inwestować tylko w te, które są potrzebne pacjentom.

Związek Powiatów Polskich (ZPP) ma pomysł, jak ustabilizować sytuację finansową szpitali. Chce utworzenia Funduszu Modernizacji i Restrukturyzacji (FMiR). Ma być rozwiązaniem dla samorządów, które mają kłopot z placówką, ale nie chcą jej prywatyzować, a także ułatwiać im konkurowania z sieciami prywatnych lecznic, które podbijają rynek usług medycznych.

Konieczne fuzje i działania naprawcze

Pomysłodawcy tłumaczą, że jest kilka powodów do utworzenia FMiR. Po pierwsze, wiele szpitali ma kłopoty finansowe wynikające z dysproporcji między liczbą zatrudnionych osób a wielkością kontraktu. Bez działań naprawczych nie utrzymają się na rynku.

Po drugie, część powiatowych szpitali, które są zlokalizowane w bliskiej odległości, dubluje swoje usługi, prowadząc np. dwie porodówki, przy czym obie świecą pustkami. Rząd nie ma pomysłu, jak doprowadzić do ich konsolidacji. Starostowie nie chcą ze sobą współpracować, bo każdy woli mieć własny szpital. Pomysł ZPP polega na tym, żeby za pomocą mechanizmów finansowych zachęcić ich do współpracy, aby dokonywali fuzji podlegających im placówek.

Po trzecie, nad wieloma powiatowymi szpitalami wisi groźba wynikająca z ich złego stanu technicznego. Do końca 2016 r. wszystkie placówki muszą spełnić standardy techniczne i sanitarne nałożone na nie przez ministra zdrowia. Rozporządzenie w tej sprawie określa szczegółowo m.in., ile metrów kwadratowych ma przypadać w salach na jednego pacjenta oraz jaki dopływ światła musi być zapewniony do pomieszczeń, w których przebywają chorzy.

Jak policzył Związek Powiatów Polskich, dostosowanie wszystkich istniejących zakładów opieki zdrowotnej do tych wymogów może kosztować nawet 13 mld zł. Samorządów nie stać na wyłożenie takiej kwoty. Pieniądze na ten cel dla części szpitali mogłyby pochodzić właśnie z FMiR. Ten musiałby zgromadzić na początek kilkaset milionów złotych kapitału.

więcej na:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/785856,zdrowie-fundusz-uratuje-szpitale-przed-likwidacja.html