Kancelaria Prawna Result

NIK sprawdziła NFZ

Realizacja zadań, w ramach planu finansowego Funduszu na 2013 r., nie doprowadziła do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych. W niektórych zakresach dostęp do świadczeń, mierzony średnim czasem oczekiwania na ich udzielenie, uległ pogorszeniu.

Czytaj więcej >

Stanowisko Konwentu Business Centre Club nt. projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

Nadmierna restrykcyjność przepisów skazuje przedsiębiorców z branży farmaceutycznej na niekonkurencyjność i ogranicza dostęp pacjentów do leków. Dostęp do refundowanych produktów leczniczych powinien zostać zagwarantowany wszystkim podmiotom posiadającym wymagane prawem licencje i zezwolenia.

Czytaj więcej >