Kancelaria Prawna Result

Promocja zdrowia w miejscu pracy – opinia BCC.

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy to skuteczna strategia wspierania rozwoju każdej firmy. Działania takie przynoszą wymierne oszczędności dla budżetu, gospodarki i pracodawcy.

Czytaj więcej >

Przekształcanie szpitali w spółki kapitałowe.

Minęły cztery lata od uchwalenia ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ustawa kompleksowo reguluje sytuację prawną podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Czytaj więcej >