Kancelaria Prawna Result

Rynek wyrobów medycznych w Polsce ? przeregulowany rynek z potencjałem

Wartość polskiego rynku wyrobów medycznych w 2013 r. przekroczyła 6,5 mld zł. Jednym z motorów wzrostu sprzedaży staje się eksport, który w ostatnich latach wzrósł ponad trzykrotnie osiągając poziom ok. 2,5 mld zł ? wynika z szacunków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed, opublikowanych w maju 2014 r.

Czytaj więcej >

Wierzyciel likwidowanego SPZOZ nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały Rady Powiatu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygn. akt II OSK 87/13 podtrzymał dotychczasowe stanowisko, iż wierzyciel likwidowanego SPZOZ nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały Rady Powiatu przedłużającej termin zakończenia likwidacji.

Czytaj więcej >

Wyniki pierwszego w Polsce badania Prawników Przedsiębiorstw

Prawnicy Przedsiębiorstw to silna, nowoczesna grupa zawodowa wysoko umocowana w firmie, korzystająca z najnowszych narzędzi zarządczych – tak wynika z pierwszego badania Dyrektorów Działów Prawnych Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw zrealizowanego przez firmę TheStorm. LexisNexis Polska była partnerem przedsięwzięcia.

Czytaj więcej >

NFZ stawia pod ścianą szpitale, czyli dżungla w służbie zdrowia.

Prawdopodobnie nie otrzymacie pieniędzy za nadwykonania – taką informację przekazał świętokrzyskim szpitalom Narodowy Fundusz Zdrowia. – Mamy odmawiać pomocy? – dziwią się dyrektorzy. I pytają, dlaczego NFZ znalazł pieniądze na zakontraktowanie nowych świadczeń, a nie ma ich na zapewnienie bieżącego leczenia.

Czytaj więcej >

Fundusz restrukturyzacji – pomysł ciekawy, ale trudny do zrealizowania

Opracowana i przedłożona przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia koncepcja Funduszu finansującego restrukturyzację szpitali, stanowi kolejny przykład interesującego rozwiązania, bez perspektyw na szerszą praktyczną implementację w naszych realiach. Powodów jest przynajmniej kilka – pisze Mariusz Jędrzejczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

Czytaj więcej >

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

W obecnym stanie prawnym wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Rozwiązanie to, podobnie jak zasada, iż rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, zaś w rewirze może działać więcej niż jeden komornik służy wzmocnieniu prawa wyboru przez wierzyciela komornika oraz wprowadzenia konkurencji między komornikami.

Czytaj więcej >

Klauzule na wyrokach w sprawach wszczętych przed 7 lipca 2013 r. nie muszą mieć PESEL czy NIP.

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego istotnie ogranicza tzw. peselowską nowelizację. Obowiązujące od zeszłego roku rygory, które mają wyeliminować pomyłki komorników, obejmą tylko sprawy wszczęte po ich wprowadzeniu.

Czytaj więcej >