Kancelaria Prawna Result

Pracodawcy RP o planie antykolejkowym

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają proponowane przez ministra zdrowia zmiany w ochronie zdrowia. Jednak mają zastrzeżenie do tego, że szef resortu zdrowia daje przywileje tylko chorym na raka.

? Zmiany należy ocenić bardzo pozytywnie, ale trzeba zadać sobie pytanie o to, czy etyczne i sprawiedliwe społecznie jest uprzywilejowywanie pacjentów cierpiących na wybrane choroby, a pozostawienie normalnych, długich procedur w przypadku innych, równie ciężko chorych osób ? powiedział Grzegorz Byszewski, ekspert Pracodawców RP.

Położenie największego nacisku na leczenie onkologiczne może sprawiać wrażenie, że jest to główny problem systemu ochrony zdrowia. Dlaczego minister w ten sposób nie wyróżnia innych chorych? ? pytają pracodawcy RP.

Zdaniem organizacji skupiającej pracodawców dobrze, że minister zaproponował również zmiany zasad wynagradzania lekarzy. ?Mają oni otrzymywać więcej pieniędzy za pacjentów, którzy przychodzą do nich po raz pierwszy. Podwyżka będzie uzależniona od jakości kompleksowej opieki ? szybkości zdiagnozowania chorego, opracowania indywidualnego planu leczenia oraz przekazania pacjenta lekarzowi rodzinnemu do dalszego leczenia. To dobra, ale trudna do wprowadzenia zmiana, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma elektronicznej indywidualnej karty pacjenta. Oznacza to bowiem konieczność kopiowania i przesyłania ogromnej liczby dokumentacji medycznej oraz stworzenia kanału komunikacji między lekarzami specjalistami a tymi, którzy pracują w podstawowej opiece zdrowotnej. Dlatego ważne jest to, aby za tymi zmianami nie szedł wzrost obowiązków biurokratycznych, gdyż ograniczy to korzyści płynące z proponowanych rozwiązań? ? piszą w oświadczeniu Pracodawcy RP.

Liczą oni jednocześnie, że minister ułatwi pacjentom możliwość zapisywania się do lekarza. ?Uważamy, że oprócz infolinii konieczne jest utworzenie strony internetowej, na której będzie można odnaleźć informacje o długości kolejki w danym podmiocie. Może to ułatwić pacjentowi wybór świadczeniodawcy i poprawić opinię o funkcjonowaniu systemu? ? piszą Pracodawcy. Pozytywnie odnoszą się oni również do pomysłu rozszerzenia uprawnień pielęgniarkom.

źródło:

http://www.medexpress.pl/start/dlaczego-minister-daje-przywileje-tylko-chorym-na-raka/38226/