Kancelaria Prawna Result

Warszawa wycofa wniosek ws. ustawy o działalności leczniczej

O tym, że miasto wystąpi do TK z takim wnioskiem, radni jednogłośnie zdecydowali w lipcu ub. roku, argumentując, że ustawa zmusza samorząd do pokrywania kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor biura polityki zdrowotnej w stołecznym ratuszu Dariusz Hajdukiewicz mówił wówczas, że ustawa nie daje samorządowi narzędzi, które dają rzeczywisty wpływ na zadłużenie spzoz-ów, a ustawodawca nie zagwarantował środków finansowych na realizację ustawowych zadań.

W czwartek Hajdukiewicz argumentował, że TK dotąd wnioskiem miasta się nie zajął, a rozwiązanie sprawy na tej drodze może zająć kilka lat, nie dając gwarancji, w jakim kierunku pójdą prace legislacyjne po ewentualnym uznaniu ustawy przez Trybunał za niezgodną z konstytucją.

Podkreślił, że w lutym br. prezydent miasta wystąpiła formalnie do resortu zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i przedstawiła swój projekt w tym zakresie; jest bardzo prawdopodobne, że wystąpienie to spotka się z pozytywnym odzewem.

W uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały Hajdukiewicz napisał ponadto, że wstrzymanie postępowania przed TK „ułatwi merytoryczny i przyjazny dialog z organami administracji państwowej”. Zaznaczył też, że „gdyby zmiany legislacyjne w ustawie nie były satysfakcjonujące albo nie prowadziły do oczekiwanego celu, ponowne wniesienie wniosku do Trybunału nie będzie wykluczone”.

więcej na:

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/warszawa-wycofa-wniosek-ws-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej,58523.html

http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa_pobierz_plik62.asp?plik=F-456453364/K_48_13_wns_2013_08_08_ADO.pdf&syg=K%2048/13