Kancelaria Prawna Result

Ukazała się nowelizacja dot. egzekucji ze sprzętu osób niepełnosprawnych

Przedmioty, które są niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na niepełnosprawność, nie będą podlegały egzekucji komorniczej – przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, którą opublikowano 19 sierpnia br.

Ustawa ma na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby uniemożliwić prowadzenie postępowań egzekucyjnych odnośnie przedmiotów niezbędnych osobom niepełnosprawnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Zmiana była reakcją na opisane w mediach zdarzenia, gdy komornik sądowy, egzekwując wyrok stwierdzający, że obywatel jest zadłużony, w ramach zajęcia komorniczego zabierał również takie przedmioty jak wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej.  Nowelizacja ma wyłączyć tego typu sprzęt z zestawu przedmiotów możliwych do egzekucji komorniczej. Autorzy projektu wskazali, że są rozbieżności w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które stanowią podstawy działań komorniczych. Nowelizacja ma je ujednolicić, gdyż uznano, że nie ma powodów, aby prywatni wierzyciele mieli większe uprawnienia egzekucyjne niż organy publiczne prowadzące egzekucję za pomocą poborców skarbowych. Projekt popiera też samorząd komorników. Uchwalone przepisy będą miały zastosowanie od dnia wejścia ich w życie również do już toczących się postępowań egzekucyjnych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1091) wejdzie w życie 19 września 2014 r.